Finn Devold - fangstmann og forsker
Saturday, February 02, 2013 (16:07:27)

Posted by hans

På Polarinstituttet kom vi over diverse utklipp. Tekster er fotografert og lagret under menyvalget "Familiefotos" og "Kjente og kjære..."

Content received from: Devold - Viken.net, http://fam.devold-viken.net