Kunstmaler Einar Viken - ny informasjon om tiden i Kongsvinger
Sunday, November 03, 2013 (11:00:59)

Posted by hans

.
Utrolig men sant - det har dukket opp ny informasjon om kunstmaler Einar Viken sin virksomhet i Kongsvinger for perioden 1924 - 1933. Det viser seg at han på denne tiden ikke bare giftet seg med Alida, men at han også fikk flere maleroppdrag fra prost Devold samt hadde et konstruktivt samarbeid med treskjæreren Ole Boger. Det fortelles at det i Kongsvinger Menighetshus henger flere malerier utført av Einar og at Historielaget på stedet planlegger en utstilling viet Ole Boger samme sted. Vi følger informasjonen og kommer tilbake med flere data. Her vises to malerier av Einar som ble sendt oss 2/11 2013. Flere ble funnet under rydding av et loft i Vinger garnisonskirke. Her har begge et religiøst motiv, er litt skadet men kan restaureres, er uten ramme og fotograferingen er blitt litt uklar. Fantastiske malerier. Vi følger saken videre og regner med å ta en ny tur til Kongsvinger om ikke så alt for lenge.-Flere gamle nyoppdagede malerier av Einar Viken finner du i hans nye album 1924-1933.Content received from: Devold - Viken.net, http://fam.devold-viken.net