Menighetsbladet nr.3 - Kongsvinger 2014
Saturday, June 14, 2014 (14:08:00)

Posted by hansedgar

I vårt arbeid med denne perioden av prost Devold og kunstmaler Einar Viken har redaktøren av Menighetsbladet, Jan Byfuglien i Kongsvinger, publisert den første av to artikler. Her viser vi den første artikkelen. Menighetsbladet nr.3 har en forside bestående av 6 malerier av E.Viken, Kommentar til forside er på side 5, en artikkel om Lauras grav på side 11 og endelig nedenstående artikkel er på side 22 og 23. Her er linken: - til Menighetsblad nr.3:
Content received from: Devold - Viken.net, http://fam.devold-viken.net