Navnet skjemmmer ingen - ukjent opprinnelse
Tuesday, January 31, 2012 (10:06:36)

Posted by hans

"Navnet skjemmer ingen" - ukjent opprinnesle

Gamle ordtak i det norske språk kan ofte være til hjelp for å veilede oss i gode holdninger eller å ta fornuftige valg. Liker vi å tenke.

I forskningsrapportene til Fafo og ISF fremkommer det at mennesker med utenlandsk etternavn har 25 % mindre sannsynlighet for å bli innkalt til jobbintervju i Norge. Morten Kolek skriver på blogg den 18.januar (Econa arbeids- og interesseblogg):” Det er ikke vanskelig å finne ulikheter mellom mennesker. Jeg er en mann, ergo er jeg annerledes enn ca 49 % av Norges befolkning. Videre er jeg fra Drammen, da har jeg vel allerede avskrevet ca 95 % av alle i Norge forøvrig. Legger jeg til at jeg er venstrehendt og mitt etternavn er Kolek, så er det vel bare meg igjen. Med andre ord er jeg annerledes enn hele Norges befolkning”.

Enkelte norske bedrifter går i dag til det skritt ”å sladde” navn i jobbsøknadene for å forhindre navnediskrimineringen. En fallitterklæring? Klarer vi simpelthen ikke å se på kvalifikasjoner og kompetanse når navnet ikke ”klinger” kjent?

Hva med norske fornavn? Anders er ett av dem, opprinnelig gresk og betyr ”mann” eller ”mandig”, men hvem orker å gi sin sønn dette navnet etter 22.juli? Og hvor mandig kan navnet noensinne bli igjen? I telefonlista til 1881 er det 7 personer med navnet Anders Breivik. Jeg ville synes det var vanskelig å søke jobb med det navnet. Mine barn er bedt om å omtale drapsmannen Anders Behring Breivik med fulle tre navn. Ingen av de nevnte syv vil jeg anta ønsker å bli assosiert med terror.

Navnet mitt, Sissel, er jo helnorsk! Men nei, det har romersk opprinnelse. Sissel Kyrkjebø med sin klokkeklare sangstemme gjorde navnet til musikk i manges ører. Personlig er jeg en langt større tilhenger av Ibsens Sissel Sidsærk, om jeg skal utsettes for assosiasjonsfenomenet. Men det får jeg ikke velge. Etternavnet mitt Viken, et typisk gammelt stedsnavn flere steder i Norge. Til og med Sundet i Eidsvoll ble en gang kalt for Vikene fikk jeg for øre av en lokal kjentmann. Jeg betraktes som helnorsk i mitt navn, ja nærmest lokal, det er andre Viken-slekter i kommunen. Søster til min stamfar bodde på Eidsvoll. Hun var innflytter og ihuga venstrekvinne i bygda for hundre år siden. Gustava Viken Røkholt. Hun fikk ikke plass i kommunestyret. Det kan ha vært vanskelig å hete Gustava, den kvinnelige varianten av det svenske kongenavnet Gustav, sånn rett etter unionsoppløsningen.

Odd er et kjært gammelt navn i Norge, på linje med Ola. I engelsktalende land vil han måtte presentere seg med ”I am Odd” (jeg er rar). Rimelig beklemt i et arbeidsintervju. At hans navn er norrønt og betyr ”spisst våpen” bør han kanskje ikke begynne å forklare, det kan jo gjøre vondt verre. Hvis han heter Graven, Odd i sin jobbsøknad blir dette ”gravert rar” når arbeidsgiver leser den. Jeg ville følt et stort forklaringsbehov var jeg Odd. Bedre er det muligens ikke for norske Birger når han hilser på eieren i gourmet- restauranten han har søkt jobb som kokkesjef.” Hello, I am Burger”.

FNs tidligere generalsekretær Kofi Annan er fra Ghana. Hans navn betyr ganske enkelt “født på fredag, nummer fire i søskenflokken”. Det er forholdsvis ganske utbredt i den sørlige delen av Afrika å gi barna navn på denne måten. Praktisk. Kunne det vært så enkelt for mennesket å slippe å bli sett på som annerledes og ”rar”? Om vi alle oppkalte barna etter ukedag og nummer i søskenflokken kunne ting kanskje blitt enkelt. ”Det enkleste er ofte det beste” sier Ola og Kari, så hvorfor ikke?


Sissel Viken
Prosjektkoordinator, Eidsvoll frivilligsentral

Content received from: Devold - Viken.net, http://fam.devold-viken.net